Trivselregler

Portarna ska hållas stängda.
Det är särskilt viktigt när det är kallt, eftersom dyrbar värme går till spillo. Från ca kl. 18.00 – 06.00 är kodlåset (likväl som porttelefon) avstängt vilket innebär att du behöver nyckel för att komma in.
 

Allmänna utrymmen i portar och källare
Allmänna utrymmen i portar likväl som trapphus och källargångar ska hållas fria från barnvagnar, cyklar och annat som kan äventyra brandsäkerheten i fastigheten.

Vid renovering
Anslå ev. vattenavstängning minst fem dagar innan. Byggskräp och annat bråte ska fraktas bort inom 1 dag om det har ställts i föreningens allmänna utrymmen, på gården eller fram- respektive baksidan.

HÄNSYN
Visa hänsyn till dina grannar genom att

  • undvika buller, hög musik/TV och andra störande inslag efter klockan 22. Fastigheten är mycket lyhörd.
  • hålla framsida, innegård och baksidan fri från fimpar och annat skräp,
  • hålla gångar i källare och källarförråd fria från allehanda pinaler, möbler och/eller skräp.
  • Hund och/eller katt ska vara kopplad på gården
  • Hundar och/eller katt ska rastas utanför fastigheten


Tänk på de som har sina sovrum in mot gården genom att visa hänsyn, särskilt sommartid, då prat och skratt studsar mellan fastigheten och kan upplevas störande efter kl. 22.00.