Vi medlemmar skottar snö i år

Vi skottar själva snö och sandar. Det innebär att varje port är ansvarig för sin del.

Gårdshusen 417 B och 419 B
Boende i gårdshusen ansvarar för att gården skottas fri från snö, dvs att det skottas en gångväg mellan gårdshus och gatuhus. Boende ansvarar för att det sandas på gångvägen mellan husen.

Gatuhusen 417 A och 419 A
Boende i gatuhusen ansvarar för att framsidan skottas fri från snö och sandas. Särskilt viktig är trappan! Ta bort snö och is och sanda.
 

schema / lista för  skottningen

Prata i hop er hur ni vill ordna med snöskottningen i just er port. Ett förslag är att varje våningsplan ansvarar för varsin vecka.

Särskilt viktigt i 417

Med hänsyn till att Örby Redovisning bedriver verksamhet i 417 B är det särskilt angeläget att skotta och sanda gångväg över gården.