JUST NU GÅR DET INTE ATT FÅ SITT NUMMER INLAGT I PORTKODSSYSTEMET

Föreningen håller på att byta ut portkodssystem. Under tiden går det tyvärr inte att göra förändringar i systemet, t ex byta telefonnummer.

Undvik att lämna ut portkoden till obehöriga.