Information hämtad från andra webbplatser

Information från Stockholmshem om brandsäkerhet, trygghet och trivsel. Läs mer här.

Generellt gäller samma information hos föreningen som hos allmännyttan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB:s information om brand och eld. Läs mer här.