Trädgårdsskötsel

Alla medlemmar uppmuntras att komma med synpunkter gällande trädgårdsskötseln och hur mycket vi vill göra själva respektive köpa. Det är också läge att föreslå förändringar av nuvarande gård, framsida och baksida.

Vår- och höststädning

Entrén 419 A Entrén 419 A

HÖSTSTÄDNING;
Andra lördagen i oktober 

VÅRSTÄDNING;
Andra lördagen i april

Vi träffas kl. 10.00 på gården. Alla hjälps åt att göra gården och allmänna utrymmen fina.
Gemensam grill / fika när arbetet är klart.

Lyckat besök av trädgårdsdesigner

I september hade föreningen besök av trädgårdsdesigner Catari från Lejdinge Trädgård & Interiör AB . Geomgång av skötsel av planteringarna och förslag på kompletterande plantering. Lökar har därefter köpts in och planterats.

Trivselregler och information

Föreningens trivselregler och information har uppdaterats. De tidigare från 2014 innehöll bl.a. namn på dåvarande styrelse. Information om styrelse hittar du istället på hemsidan eller i senaste årsmötesprotokollet.

ändring av tidsreglering på portkoden

Det är ändrad tidsreglering på portarna.. Nuvarande system är dock något ålderdomligt varför det inte är helt enkelt att genomföra ändring av portkoderna. Erol i 419 har justerat telefonnumren som porttelefonen är kopplad till

  • Porttelefon kopplas till det telefonnummer som du som medlem har anmält i förväg via hemsidans kontaktformulär.

TVÄTTSTUGAN

Nya regler gällande bokade tvättstugetider:
om man är mer än 30 minuter sen till sin bokade tvättid är det okej för övriga medlemmar att överta den tvättiden