mäklarinfoRMATION

Här presenteras svar på frågor som mäklare ofta ställer när de hör av sig till styrelsen.
Har du ytterligare frågor; Använd kontaktformuläret.

1. Vad ingår i avgiften?
I avgiften ingår

  • värme
  • vatten
  • källarförråd o "matförråd"
  • tillgång till tvättstuga
  • TV och bredband fr o m andra kvartalet 2015

2. Har föreningen beslutat om höjd avgift?
Nej. 
3. Vem sköter trappstädning osv?
Det sköts av städfirma.
4. Är det en äkta eller oäkta förening?
Det är en äkta förening.
5. Är det OK med delat ägande?
Ja.
6. Godkänns juridisk person?
Nej.
7. Måste man vara medlem i HSB?
Nej.
8. När byggdes fastigheten?
1959.
9. När förvärvade föreningen fastigheten?
1958.
10. Äger föreningen marken?
Marken innehas med äganderätt. 
11.När byttes stammar?

2005 gjordes en sk relining av stammarna. Relining med mjuk infodring betyder att hela avloppssystemet förnyas genom att det beläggs inifrån med en flexibel luktfri massa som bildar ett skarvlöst skyddande skikt inne i stammarna.
12. Finns 3-fas el indraget?
Nej.
13. Är fasaden putsad?
Ja, fasadarbeten genomfördes 2012.
14. Finns balkonger?
Ja, balkongerna renoverades 2012.
15. Ålder på fönster?
I samband med fasarbetet 2012 byttes också fönstren mot ljudisolerande fönster ut mot gatan.
16. Planeras större reparation?
Underhållsplanen innehåller inga större reparationer i närtid.
17. Antal lokaler i föreningen?
Det finns 10 lokaler med hyresrätt  i föreningen. 
18. Gemensamma utrymmen?
Tvättstuga, uteplats/innegården, matkällare o källarförråd.
19. Finns garageplats?
Nej.
20. Finns kabel-TV? Bredband?
Ja, det är fiber indraget till fastigheten genom Ownit.
21. Ingår uteplats vid köp av bostad i markplan?
Nej. Föreningen äger alla uteplatser tillsammans. Det gäller både framsidan, innegården samt grönområdet på baksidan. Ingen äger sin uteplats. Allt som en medlem med bostad i markplan planerar att göra på baksidan ska godkännas av styrelsen.
22. Gemensam grill finns på gården
Det är inte tillåtet att grilla på balkonger eller uteplatserna på baksidan av B-huset. Men medlemmarna är varmt välkomna att använda den gemensamma grillen och uteplatsen på innergården.