Allmän information

Som godkänd medlem i föreningen är du delägare i den här fastigheten. Det innebär att du förväntas delta aktivt i föreningens skötsel och bidra till trivseln i huset. Du förväntas också att, någon gång under den tid som du bor här, delta aktivt i styrelsearbetet på ett eller annat sätt. Räkna med att du kommer att uppvaktas av valberedningen. Fundera över på vilket sätt du kan bidra.

Föreningens policy

Genom gemensamma och frivilliga insatser av oss medlemmar strävar vi att i möjligaste mån hålla föreningens kostnader låga, något som kommer alla medlemmar till godo.

Styrelse, stadgar och stämma

Fastigheten består av 38 lägenheter vars innehavare äger medlemskap i föreningen. Föreningen har registrerade stadgar som finns att ta del av på föreningens hemsida. Föreningsstämma (årsmöte) hålls i april/maj varje år. Kallelse lämnas i postboxen. Du förväntas närvara, komma med synpunkter och förslag. Du påverkar genom att göra din röst hörd.

Hushållssopor, grovsopor och återvinningscentral

Föreningens sophus är avsedda för hushållssopor. Aluminiumburkar, glas likväl som papper och kartong lämnas vid avsedda återvinningsbehållare nedanför Örby Skola.

Grovsopor är varje medlem själv ansvarig för att lämna på återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral är Östberga Återvinningscentral och ligger på Bussens väg 2 vid Sockengränd/Årstafältet.

hundar och katter

Det är inte tillåtet att rasta hundar eller katter på gården. Fyrfotade vänner ska alltid hållas kopplade på gården

Tvättstuga

Tvättstugan ligger i gårdshuset i källaren i 417 B. Tidsbokning sker på manuell ”nyckeltavla”.
Om man inte börjat nyttja sin bokade tid inom 30 minuter från dess start är det fritt fram för andra medlemmar att nyttja tvättstugan.

Cykelutrymme

Förutom gårdsskjulet för de medlemmar som använder cykeln året om, finns också cykelrum i entréplan i gathusen.

Renovering

Meddela styrelsen om du tänker renovera badrum, kök eller annat större projekt. 

Grillning

Innergården erbjuder fina möjligheter till grillning på vår gemensamma grill. Det är endast tillåtet att använda elgrillar vid grillning på balkong och uteplats tillhörande lägenheter.

Porttelefon och kodlås

Kodlås är avstängda ca 18.00-06.00

Övrigt

Fastigheten är lyhörd.Undvik störande ljud, musik, spikande eller annat efter kl. 22.00.​

synpunkter?

Använd kontaktformuläret på sidan.

utlägg för föreningen?

Har du köpt något för föreningens räkning ska du skicka kvitto tillsammans med utbetalningsorder. Det är en blankett som vår ekonomiska förvaltare behöver för att kunna betala ut ersättning till dig för ditt utlägg. Du hittar blanketten under "Protokoll m.m." Föreningens fastighetsnummer är 15190. Det ska du ange i blanketten.

Andrahandsuthyrning

Ansök om tillstånd för andrahandsuthyrning hos styrelsen. Använd kontaktformuläret så skickar styrelsen dig ett ansökningsformulär.