Vad förväntas av dig som bor i en bostadsrätt?

Bostadsrättstidningen Bo bättre ger en bra bild av vad som förväntas av dig som bor i en bostadsrätt.

andelstal? insats? utträde?

Bostadsrättstidningen Bo bättre publicerar en ordlista över begrepp som ofta används .

Renovera badrummet?

Ställ krav på din våtrumsentreprenör! AB Svensk Våtrumskontroll, GVK, ger värdefulla råd inför din renovering.

begär våtrumsintyg

Våtrumsintyget visar att installationen är fackmässigt utförd och följer gällande branschregler. Det är en värdehandling som ska sparas. Betala inte entreprenörens faktura förrän våtrumsintyget har utfärdats. Av intyget framgår också om du har valt någon annan lösning än vad branschreglerna rekommenderar. Därför är våtrumsintyget även en värdehandling för entreprenören.