Kontakta oss

Använd kontaktformuläret i första hand vid kontakt med styrelsen.

K O N T A K T F O R M U L Ä R

Styrelsen

Styrelsen består av 5 ledamöter och 3 suppleanter. Styrelsen har möte första onsdagen varje månad.

  • Cecilia 073-947 90 28, Ordförande
  • Daniel  072-219 94 39, Sekreterare
  • Kai, Kassör
  • Emilia, ledamot
  • Vanda, Ledamot
  • Leif, Suppleant
  • Sussie, Suppleant
  • Thomas, Suppleant
Vi är tacksamma om försäljare låter bli att kontakta oss.
Entrén 419