Kalendarium

Föreningens planerade aktiviteter såsom styrelsemöten och gårdsaktiviteter.

Styrelsemöten hålls var fjärde vecka.

Vårstädning är oftast andra helgen i april. Höststädning är oftast andra helgen i oktober.